Anvendelse af korrekt SSID * EU-SSID * WORLD-SSID *

Korrekt anvendelse af SSID og hvordan vælges den korrekte SSID, der har i længere tid foregået en diskussion om, hvilken SSID som skal bruges til hvad. 

SSID er et nummer som tilføjes kaldesignalet, det giver hurtig og let typebestemmelse af afsenderen (bil, båd, udstyr kan modtage beskeder eller ej m.m. kan ses af SSID....) Anvendelsen af korrekt SSID nummer har størst betydning for amatører som ikke bruger en grafisk platform, og derfor ikke kan se evt. medsendt grafisk symbolkode.

Som konsekvens af nedenstående finder vi at det er korrekt at anvende den til enhver tid senest opdaterede liste på Aprs.org : SSID Conventions

Indhold som følger

  1. SSID oversigts tabel
  2. SSID i Europa - link liste
  3. Notater fra CAVTAT om APRS 2008 (uændret i 2011)

 

 

SSID liste anbefalet af AprsDanmark
Dansk oversat version af Bob Bruningas seneste udgave.
Der findes pt. ikke en udgave som anbefales for IARU Region 1.
(reference VHF handbook v6.00 December 2011 afsnit 7.11.3)

 -0

din primære station som regel stationær og med besked funktion

-1

generisk ekstra station, digi, flytbar, wx, osv.

-2

generisk ekstra station, digi, flytbar, wx, osv.

-3

generisk ekstra station, digi, flytbar, wx, osv.

-4

generisk ekstra station, digi, flytbar, wx, osv.

-5

andre netværk (Dstar, Iphone, Android, Blackberry osv.)

-6

speciel aktivitet, Satellit operatør, camping eller 6 meter, osv.

-7

walkie talkies, HT'er eller andre person bærbare

-8

både, sejlbåde, autocamper eller nummer 2 primære mobil

-9

primære mobil (som regel med besked funktion)

-10

internet, Igates, echolink, winlink, AVRS, APRN, osv.

-11

luftbaloner, fly, rumfartøjer, osv.

-12

APRStt- DTMF- RFID- enheder, envejs tracker*, osv.

-13

Vejrstationer

-14

truckere eller generelt fuldt tids chaufører

-15

generisk ekstra station, digi, flytbar, wx, osv.

*) Envejs trackere skal helst bruge -12 envejs SSID indikator, fordi -9 normalt betyder en station med fuld APRS kommunikation, både besked og tale.  -9'erne kan kontaktes via APRS besked eller tale på den frekvens som angives i hans beacon, eller med Voice Alert** hvis han er indefor simplex rækkevidde. -12'erne er bare bevægelige ikoner på kortet da de ikke har tovejs kommunikation, en -12'er anbefales at inkludere en qrv frekvens i sin beacon, hvor han primært er qrv når han er mobil. Ellers har -12'ere ikke af megen interesse via rf.

**) Se denne artikel

Dansk sproget udgave opdateret 22-11-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSID'ere i andre EU lande 

 

 

I foråret 2008 blev der afholdt nogle møder, som mundede ud i et forslag til IARU region 1 fra EDR:

Paper CT08_C5_09 Standard Guidelines for APRS in IARU, Region 1

Sverige har denne anbefaling: http://aprs.se/ssid.shtml
I Danmark findes der en anbefaling her: http://www.oz1iep.dk/aprs.htm
 
Begge anbefalinger ser ud til at stamme fra eller være det som er blevet til det fremsendte forslag, som dog ikke blev vedtaget.


Foruden det danske forslag indkom også et forslag fra Norge :
Paper CT08_C5_33 Common Standards for APRS™ within IARU Region 1

På konferencen som blev afviklet fra d. 16. - 21. November 2008 er refereret at det danske forslag blev trukket tilbage og det norske forslag blev veddtaget.

Uddrag af: 

Notes of the first meeting of Committee C5 – 17 November 2008
 

The meeting voted to accept paper CT08_C5_33 at which point EDR withdrew paper CT08_C5_13
To adopt the APRS “New n-N Paradigm”, as published by WB4APR, for use within IARU Region 1, to ensure World-wide consistency regarding parameter settings, improving the overall APRS network flow, as well as providing a common baseline for future improvements. This also ensures simple user training, and compatibility with all APRS platforms.
By simplifying the network to only accept “WIDEn-N”, and telling users to limit their “N's” to the minimum needed for their own area, a vast improvement in reliability and throughput will be achieved in a common IARU, Region 1 APRS System, and beyond.
The meeting placed an action point on ON6TI to draw up a form of words to be used in the VHF Managers’ Handbook to cover these topics