Aprs.AprsDanmark.dk er Online

Så er AprsDanmark.dk's aprs server online, det er muligt at forbinde til den på:
Denmark.aprs2.net:14580
og status siden kan ses på Denmark.aprs2.net

Serveren kører ikke på en hjemme ADSL forbindelse, men på en mange GB linie i et datacenter på en server som den har helt for sig selv.

Det skulle være muligt at få hurtigere forbindelse til aprsnetværket end hvis du forbinder til selv de nærmeste andre hurtige servere.